הפוך לעמוד הבית
מכון התקנים הישראלי  מכון התקנים הישראלי
wfeo  World Federation
of Engineering Organizations
מנורה מבטחים פיננסים   מנורה מבטחים פיננסים
הבנק הבינלאומי הראשון  הבנק הבינלאומי

שערי
חליפין
שינוי אחרון: 1.12.2017
יחידות מטבעהשער
סל המטבעות
דולר3.488
אירו4.152
ליש"ט4.706
100 יין3.103

מועצת ההנדסה והאדריכלות תחדש בקרוב את פעילותה

מאת: אלי תבור

עם מינויו של נשיא לשכת המהנדסים והאדריכלים, ד''ר יואב סרנה, ליו''ר מועצת ההנדסה והאדריכלות, ולאחר שימונו מחדש כל חברי המועצה, עומדת המועצה לחדש בקרוב את פעילותה, שהושבתה במשך כשנתיים, תוך פגיעה חמורה באינטרסים של ציבור המהנדסים והאדריכלים ושל הסטודנטים במקצועות ההנדסה והאדריכלות.

מועצת ההנדסה והאדריכלות היא למעשה המוסד הסטטוטורי היחיד של מקצועות ההנדסה והאדריכלות בישראל. המועצה הוקמה בשנת 1958 ע"פ חוק המהנדסים והאדריכלים שחוקקה הכנסת, שנועד להסדיר כחוק את ייחוד התארים "מהנדס רשום'' ו''אדריכל רשום'', רק למי שרשומים בפנקס המהנדסים והאדריכלים.

בתמונה: ד"ר אינג' יואב סרנה, נשיא לשכת המהנדסים, אשר מונה לאחרונה ע"י שר התמ"ת לתפקיד יו"ר מועצת ההנדסה והאדריכלות

תפקידה המוגדר של מועצת ההנדסה והאדריכלות הוא לייעץ לשר התמ''ת (במקור לשר העבודה והרווחה, תפקיד שפס מן העולם) בנושאים הנוגעים לפעילות ההנדסית והאדריכלית במדינה.
ע"פ החוק אמורה המועצה להיות מורכבת מ-26 חברים, ש-13 מהם ייבחרו על-ידי שר התמ''ת, בהתייעצות עם יו''ר המועצה, מתוך ציבור המהנדסים והאדריכלים; ארבעה נציגים יהיו מהאקדמיה (שניים מהטכניון, אחד של אוניברסיטת תל-אביב ואחד של אוניברסיטת באר-שבע); ותשעה מומלצי לשכת המהנדסים והאדריכלים.
למעשה, בשנים בהן פעלה המועצה באופן סדיר היו כמעט כל נציגי הממשלה במועצה - "מהנדסים המייצגים את מגוון המקצועות ההנדסיים, ברי-סמכא במקצועותיהם ובעלי ניסיון בפעילות ציבורית'' - חברי לשכת המהנדסים, כך שללשכה היה רוב מוחלט בין חברי המועצה.

המועצה, שקיימה את ישיבותיה אחת לארבעה חודשים, טיפלה בנושאים העיקריים שהעסיקו את ציבור המהנדסים והאדריכלים. היא עסקה במיסוד שיטת המבחנים לרישוי מהנדסים ואדריכלים, על מנת שמהנדסים ואדריכלים רשומים יוכלו גם להיות מהנדסים רשויים, שייוחדו להם פעולות שרק הם רשאים לבצען. היא טיפלה בתהליכי ונוהלי הרישום של בוגרי מוסדות ההשכלה הגבוהה במקצועות ההנדסה והאדריכלות בפנקס המהנדסים והאדריכלים, באמצעות רשם מיוחד שמונה ע"פ החוק לתפקיד זה. היא דנה במתן האפשרות להנדסאים במקצועות ההנדסה השונים להשלים את לימודיהם לשם קבלת תואר מהנדס. היא החלה לדון בייחוד פעולות בכמה ממקצועות ההנדסה, כשכיום קיים ייחוד פעולות רק בשלושה מקצועות - אדריכלות, הנדסה אזרחית והנדסה כימית. בנוסף לכך הייתה המועצה אמורה להציע לממשלה, באמצעות השר הממונה עליה, פתרונות הנדסיים לבעיות לאומיות, כמו לדוגמה הכנת המבנים במדינה לאירועים של רעידות אדמה. היא הייתה אמורה להיות גם הגוף שמאשר למוסדות אקדמיים להכשיר אדריכלים ומהנדסים במקצועות השונים, על סמך בדיקות של תוכניות הלימודים שלהם באמצעות ועדות מיוחדות שתקים. תפקיד חשוב נוסף של המועצה הוא הפעלת ועדת האתיקה שלה. ועדה זו, המורכבת ברובה ממהנדסים או אדריכלים מאותו ענף הנדסה או אדריכלות שבו רשום מהנדס או אדריכל נגדו הוגשה תלונה על התנהגות שאינה הולמת את כבוד המקצוע, רשאית להעניש במקרה של הרשעה בהתראה, נזיפה, קנס, התליית תעודת המהנדס או האדריכל הרשוי, ואף ביטול תעודת המהנדס או האדריכל הרשוי וביטול רישומם בפנקס המהנדסים והאדריכלים.

מה שקרה הוא, שלפני כארבע שנים, החליט שר התמ''ת דאז,
אהוד אולמרט, למנות את האדריכל אורי שטרית, מי שכיהן כמהנדס עיריית ירושלים בתקופת כהונתו כראש העיר,  ליו''ר מועצת ההנדסה והאדריכלות. אדריכל אורי שטרית החל את כהונתו כיו''ר מועצת ההנדסה והאדריכלות בישיבה חגיגית, בה עורר תקוות בזכות היותו איש מקצוע נמרץ ויעיל. הוא הבטיח שהמועצה תתכנס ארבע פעמים בשנה, יהיה מעקב צמוד אחר החלטותיה, והיא תקדם באופן נמרץ את החוק לייחוד פעולות מהנדסים ואדריכלים. אלא שלפני כשנתיים קיבל אדריכל שטרית הצעה לעבודה בהודו מהיזם מוטי זיסר, ומאז חודש מרץ 2008 הוא לא כינס את המועצה אפילו פעם אחת. המועצה הפסיקה לפעול. ועדותיה פוזרו, או לא התכנסו. למעשה היא לא הייתה קיימת. מי שמילא את מקום המועצה היה רשם המהנדסים, אברהם מונל. כאשר חדלה מועצת ההנדסה והאדריכלות להתכנס ולפעול נטל למעשה מונל חלק ניכר מסמכויותיה.

כל פניות לשכת המהנדסים והאדריכלים לשר התמ''ת ולמנהל משרדו לשנות את המצב, למנות יו''ר חדש למועצה, שייכנס אותה ולמנות רשם מהנדסים כחוק במשרה מלאה - לא נענו.
השר אלי ישי ומנהל משרדו פשוט התעלמו מהן. רק כאשר החליף אלי ישי את תפקידו והשר בנימין (פואד) בן אליעזר מונה במקומו כשר התמ''ת בממשלת בנימין נתניהו, השתנו פני הדברים. פואד הבין את חומרת המצב ונענה לבקשת הלשכה. הוא מינה את נשיא הלשכה, ד''ר יואב סרנה, ליו''ר מועצת ההנדסה והאדריכלות.

אומר
ד''ר סרנה: "רק מעט מאוד סמכויות השכילו המהנדסים לקבל במשך שנותיה של המדינה. הסמכויות היחידות שניתנו להם כחוק הם במסגרת מועצת ההנדסה והאדריכלות. אבל עד היום נהגנו בהן בצורה שלומיאלית. לא הרמנו ולא מינפנו את הסמכויות המעטות שניתנו לנו להישגים איכותיים שישפרו את מעמד המהנדס והאדריכל ומעמד לשכת המהנדסים והאדריכלים. מועצת ההנדסה והאדריכלות הושבתה למשך כשנתיים, כשרשם המהנדסים צריך להיות פקיד שיעבוד לפי הנחיותיה. אבל כשאין מועצה הוא רושם בפנקס מהנדסים ואדריכלים לפי שיקול דעתו, מבלי שהמועצה תנחה אותו. הוא ניצל את החלל שנוצר, ובכך נשקפה למעשה סכנה לבטיחות הציבור. מטרת חוק המהנדסים והאדריכלים היא להבטיח את בטיחות הציבור. כשהחוק אינו מקוים אין מי שדואג לבטיחות. בנושא הזה נכשלנו.
"בחוק המהנדסים והאדריכלים יש סעיף העוסק בייחוד התואר. על-פי סעיף זה מי שמתחזה כמהנדס או אדריכל כשאינו רשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים עובר עבירה פלילית. מה שקובע זה הרישום אצל רשם המהנדסים. אבל כיום פועלים במדינה עשרות אלפי מהנדסים בתחומי הנדסה שונים שאינם רשומים בפנקס. הציבור לא דורש לראות רישום, וכך מאפשר גם לשרלטנים להתחזות כמהנדסים ואדריכלים. חלק מהמהנדסים והאדריכלים לא נרשמים בגלל חוסר ידיעה. חלק בגלל שאין ברשם המהנדסים מדורים מתאימים עבורם. חלק מהמדורים הקיימים אצל הרשם אינם מתאימים למציאות של היום. אי הרישום בפנקס זאת עבירה שפוגעת בבטיחות הציבור. בגלל העדר חוק ייחוד פעולות במקצועות ההנדסה כל מהנדס יכול היום לעסוק בכל תחום וזה מסכן את הציבור''.

לנצל את ההזדמנות!
ד''ר סרנה, שכיהן בעבר במשך שלוש קדנציות כיו''ר האגודה להנדסה אזרחית בלשכה ואח''כ כיו''ר איגוד המהנדסים לבנייה ותשתיות שפרש מהלשכה ולאחר מכן חזר אליה כאיגוד עצמאי, הוא בוגר הפקולטה להנדסה אזרחית וסביבתית בטכניון בחיפה, בהצטיינות ראויה לשבח, במחזור 1968. לאחר מכן למד לתואר שני ושלישי בהנדסת בניין במכון הטכנולוגי של מסצ'וסטס (MIT). בשנים 1978-1970, שבמהלכן למד בארה''ב, עבד בחברות אמריקאיות בתכנון וניהול צוותי תכנון להקמת תחנות כוח בארה''ב. בשנים 1985-1978 מילא את תפקיד סגן הסמנכ''ל ומהנדס המפעל בתעשייה האווירית לישראל, שניהל את פעולות הבינוי במפעלי התע''א. משנת 1985 הוא משמש כמנכ''ל חברת ההנדסה א.אפשטיין ובניו בע''מ בישראל, שהיא שלוחה של חברת ההנדסה האמריקאית הוותיקה בשם זה. זוהי אחת מחברות ההנדסה הגדולות והמובילות בארץ לניהול פרויקטים בתחום הבנייה והתשתיות, המעסיקה כמאה אנשי מקצוע מהטובים בתחומיהם. החברה, שד''ר סרנה הוא כיום בעל השליטה בה, נחשבת לפורצת דרך בשוק הנדל''ן ברומניה, והיא כיום אחת מחברות ניהול הבנייה הגדולות בבוקרשט. הוא חבר מועצת הנדסה ואדריכלות וחבר הוועד הפועל של מכון התקנים הישראלי. בשנת 2005 מונה סרנה ליו''ר הרשות הלאומית החדשה לבטיחות בדרכים, אך נאלץ להתפטר מתפקידו כעבור כשנתיים על רקע חילוקי דעות לגבי ניהול הרשות.

"כשימונו חברי המועצה החדשים, ואוכל לכנס את מועצת ההנדסה והאדריכלות - אני מתכון להסדיר קודם כל את נושא הרישום בפנקס המהנדסים והאדריכלים'', אומר יואב סרנה. "אנחנו חייבים להביא לכך שכל המהנדסים והאדריכלים הפועלים במדינה יהיו רשומים. לאחר מכן עלינו להסדיר שמדורי רשם המהנדסים יתאימו ללימודים ולתעסוקה העכשוויים של המהנדסים והאדריכלים. לאחר מכן עלינו ליצור את ייחוד הפעולות במקצועות ההנדסה והאדריכלות, ולארגן מערך מסודר וראוי של בחינות לצורך הרישוי בכל המקצועות האלה. חשוב לא פחות הוא להפעיל מהר ככל האפשר את ועדת האתיקה, ולפעול לעדכון הקוד האתי שלנו, שכן תקנות האתיקה הקיימות הן אנכרוניסטיות''.

במצב שנוצר תהיה זו הפעם הראשונה בה תנהל למעשה הלשכה את מועצת ההנדסה והאדריכלות. בעבר היה כבר חבר הלשכה,
מהנדס חיים ברגר ז''ל, יו''ר המועצה, אבל לראשונה נשיא הלשכה הוא שיכהן כיו''ר המועצה. "זאת הזדמנות טובה לקדם את הלשכה למעמד בכיר יותר'', אומר ד''ר סרנה. "עכשיו הכל תלוי רק באגודות הפועלות במסגרת הלשכה. אני מצפה שכל אגודה ואגודה תטפל בנושאי רישוי המהנדסים וייחוד הפעולות של המהנדסים בתחומה. אגודות שתפעלנה בתחומים אלה ותקדמנה את שני הנושאים האלה תקבלנה עוצמה וכוח. "אני פונה לכל יושבי ראש האגודות בלשכה ולחברי הוועדים שלהן לפעול בדחיפות בנושא הרישום, הרישוי, ייחוד הפעולות והכנת הבחינות המקצועיות. נתנו לנו את האפשרות והיכולת לנצל את הסמכויות שמעניק לנו החוק כדי לקדם את מעמדנו ותדמיתנו - אז בואו ננצל אותה!"

מוסיף על כך יו''ר הלשכה,
אינג' יצחק רז: "משמעותו של מינוי נשיא הלשכה ליו''ר מועצת ההנדסה והאדריכלות היא מתן הזדמנות ללשכה ואגודותיה לצרף את כוחותיהן לכוחו של משרד התמ''ת לקידום הנושאים החשובים למשק ההנדסי ולשיפור מערכת החינוך הטכנולוגי הגבוה, לעדכון מואץ של פנקס המהנדסים והאדריכלים, ליישום המתחייב מחוק המהנדסים והאדריכלים וחוק הגנת התואר, לקידום כללי אתיקה, קידום מבחני רישוי, קידום החקיקה הדרושה לבטיחות הציבור וקידום איכות החיים במדינה…אנחנו קוראים לראשי כל האגודות המקצועיות החברות בלשכת המהנדסים להצטרף למועצה מתוך תחושת שליחות, תוך פינוי הזמן הדרוש למילוי המשימות באחריות הראויה''.

שלח לחבר
שתף

 

 

 

 

 

 
Google