הפוך לעמוד הבית
מכון התקנים הישראלי  מכון התקנים הישראלי
wfeo  World Federation
of Engineering Organizations
מנורה מבטחים פיננסים   מנורה מבטחים פיננסים
הבנק הבינלאומי הראשון  הבנק הבינלאומי

שערי
חליפין
שינוי אחרון: 1.12.2017
יחידות מטבעהשער
סל המטבעות
דולר3.488
אירו4.152
ליש"ט4.706
100 יין3.103

הכלים התכנוניים החוקיים והאופרטיביים לפתרון משבר הדיור קיימים !
02/08/11
‏יום שלישי 2 באוגוסט 2011                     עמותת האדריכלים


הכלים התכנוניים החוקיים והאופרטיביים לפתרון משבר הדיור קיימים !

עמותת אדריכלים מאוחדים מעודדת את הממשלה במאמציה למצוא פתרון הולם לבעית הדיור ובמיוחד "דיור בר השגה" על ידי שינוי מדיניות המקרקעין, חיזוק מרכזי הערים וניצול מצאי הקרקע בתוך הערים והישובים, תוך שמירה על ערכי הסביבה, המרחב הצבורי והפרטי.

הכלים התכנונים, החוקיים והאופרטיביים לביצוע מדיניות זו קיימים ומוצע להפעילם ע"י:
* תיגבור וועדות התכנון המחוזיות והמקומיות
באדריכלים ואנשי מקצועות התכנון תוך הקפדה כי התכניות יאושרו בלוחות זמנים קצרים. בכך יושג קיצור הזמן לבקרה מערכתית ואישור התכניות ללא צורך בחוק הוד"ל.
חוק הוד"ל לא יביא פתרון טוב יותר מהתייעלות המערכת הקיימת.

* מתן סמכויות לועדות המקומיות לתכנון ובניה לדון ולאשר תכניות להתחדשות עירונית
תכניות אלה נמצאות בתוך המרקם המבונה של הערים ולכן אין כל יתרון או הכרח לדון בהן גם בוועדות המחוזיות (כפי שנעשה כיום ומעכב תכניות).
יצוין כי, חלק ניכר מהתשתיות הפיזיות, כולל מוסדות חינוך, תרבות, מסחר ומערכות דרכים קיימות במתחמים אלה.
מהלך זה יאפשר תוספת משמעותית של דירות ויעודד חיים עירוניים אינטנסיביים, פיתוח  חברתי, תרבותי וכלכלי של האוכלוסיה הקיימת ויתרום, בתכנון נכון, לשיפור חזות העיר.  במקביל ינתן מענה נכון לנושא עמידות המבנים בפני רעידות אדמה והגנת העורף.

* עידוד השמוש בשיטות בניה מתקדמות וברות קיימא 

* חידוש האפשרות של רישוי עצמי
, כך שאדריכלים בעלי ידע מוכח יתמנו כמורשי היתר תוך החלת האחריות גם על יועצי התכנון, כל אחד בתחומו בהתאם לדוח זיילר.


פתרון מצוקת הדיור הוא חלק מתכנון כולל של תעסוקה, חינוך, תרבות ותחבורה בפרישה ארצית
עמותת אדריכלים מאוחדים בישראל, שהיא הגוף הייציג של האדריכלים בארץ, מציעה את עזרתה ומעורבותה לפתרון המשבר הנוכחי ובחשיבה ותכנון ארוך טווח ליישום תכנית אב ארצית חדשה לשנים הקרובות - 2050.


יו"ר עמותת אדריכלים מאוחדים בישראל 
             
פרופ' אדר' ברוך ברוך
שלח לחבר
שתף

 

 

 

 

 

 
Google