הפוך לעמוד הבית
מכון התקנים הישראלי  מכון התקנים הישראלי
wfeo  World Federation
of Engineering Organizations
מנורה מבטחים פיננסים   מנורה מבטחים פיננסים
הבנק הבינלאומי הראשון  הבנק הבינלאומי

שערי
חליפין
שינוי אחרון: 1.12.2017
יחידות מטבעהשער
סל המטבעות
דולר3.488
אירו4.152
ליש"ט4.706
100 יין3.103

רעידת אדמה בענף הביטוח

מאת: נדב טסלר, משווק פנסיוני, מנורה-מבטחים-פנסיה

לאחרונה הודיע המפקח על הביטוח כי החל משנת 2013 תיאסר על חברות הביטוח האפשרות למכור פוליסות ביטוח מנהלים בעלי מקדם תוחלת חיים מובטח. החלטה זו, המצטרפת לרפורמה בדמי הניהול, עתידה לשנות את פניו של החיסכון הפנסיוני כפי שהכרנו אותו.

המטרות שעמדו בפני האוצר
בפני האוצר עמדו שתי מטרות בשעה שהכריז על ביטול המקדמים המובטחים, האחת הגנה על ציבור החוסכים לפנסיה והשנייה שמירה על יציבות חברות הביטוח. לפני שנפרוט מטרות אלו, נסביר כי מקדם הקצבה המובטח מתרגם בפרישה חיסכון צבור לקצבה חודשית שתשולם לחוסך לשארית חייו.
לדוגמא: מקדם 200 משמעו שצבירה של מיליון ש"ח תניב פנסיה חודשית למבוטח של 5,000 ש"ח = 200 / 1,000,000 .
בביטוח המנהלים מקדם הקצבה אינו ניתן לשינוי בעתיד גם אם תוחלת החיים תעלה מעבר לצפוי.

שמירה על יציבות המבטחים
מקדם הקצבה המובטח שאינו ניתן לשינוי בידי חברות הביטוח יוצר בקרב חברות הביטוח חשיפה לגידול בתוחלת החיים. ממחקר חדש שערך אקטואר אגף שוק ההון, אסף מיזן עולה כי השיפור בתוחלת החיים בישראל עולה על הערכות מוקדמות. על פי הערכות המפקח, לא ניתן לחזות את השיפור בתוחלת החיים ולכן קיים קושי רב בתמחור הסיכון שלה.
כבר היום נדרשות חברות הביטוח לרתק עתודות בעבור פוליסות בעלות מקדם מובטח אשר הופקו בעבר, המפקח חושש כי בעקבות הרפורמה בדמי הניהול והדרישה להגדלה נוספת של העתודות כתוצאה מעליית תוחלת חיים תפגע מידית ברווחיות ובהון חברות ביטוח.
חשוב לציין, כי מקדם תוחלת חיים מובטח לא קיים בשום מקום אחר בעולם מלבד ישראל ולא קיימת אפשרות לגידור סיכון זה באמצעות רכישת ביטוח משנה.

האם זה הזמן לרכוש ביטוח מנהלים?
עד כה עסקנו בשאלה, כיצד ישפיע המקדם המובטח על חברות הביטוח. אך האם למבוטח לא כדאי למהר ולרכוש ביטוח מנהלים לפני שתיפסק מכירתו בשנת 2013? המפקח על הביטוח בחן את כדאיות המקדם לחוסכים בשני אופנים, גובה דמי הניהול ומסלול הפרישה המובטח.

דמי ניהול בביטוחי מנהלים גבוהים משמעותית מדמי הניהול בקרן הפנסיה
מכיוון ועלותו של המקדם המובטח מגולמת בדמי הניהול. דמי הניהול בפוליסות ביטוחי המנהלים גבוהים באופן משמעותי מדמי הניהול הקיימים בקרנות הפנסיה. בשנת 2013, לאחר הרפורמה המוזילה את דמי הניהול בביטוחי המנהלים, יעמדו דמי הניהול מהצבירה בפוליסות ביטוחי המנהלים על 1.1% , יותר מפי שתיים מדמי הניהול המקסימליים בקרנות הפנסיה העומדים כיום על 0.5%. המשמעות היא כי לאורך זמן, יקבל המבוטח מקדם פרישה מובטח אך בשל עלותו הגבוהה הסכום הצבור לרשותו בתכנית החיסכון יהיה נמוך משמעותית מהסכום אותו חסך חוסך אחר בן גילו בקרן הפנסיה.

בן הזוג שלך מבוטח בביטוח המנהלים, כדאי שתהייה לך פנסיית זקנה משלך
מקדם הקצבה המובטח שנמכר בחברות הביטוח, מבטיח קצבה במסלול פרישה אחד. מסלול המבטיח 240 קצבאות. כלומר בניגוד לקיים בקרנות הפנסיה החוסך בביטוח המנהלים יקבל קצבה לכל ימי חייו, ולאחר מותו בת הזוג שלו תקבל קצבת פנסיה עד לתום תקופת 240 הקצבאות.
לדוגמא: חוסך יצא לפנסיה בגיל 67, עם פנסיה חודשית של 5,000 שקלים, ונפטר בגיל 83. אשתו תמשיך לקבל קצבה חודשית של 5,000 שקלים לתקופה של 4 שנים ולאחר מכן קצבה זו תיפסק.
במשרדו של המפקח על הביטוח חוששים כי מסלול הקצבה אינו תואם בהכרח את צרכי המבוטח, ומבוטח עלול להתפתות לבחור מסלול שאיננו הולם את צרכיו רק בשם המקדם המובטח. מבוטח שיבקש לשנות את מסלול הפרישה שלו ביציאה לפנסיה ולהבטיח לבת זוגתו פנסיה לכל ימי חייה, בדומה לקיים בקרן הפנסיה, יאבד את המקדם המובטח, ויקבע עבורו מקדם פרישה חדש על פי לוחות התמותה העדכניים במועד הפרישה.
המשמעות הינה שהמבוטח חסך כל ימיו בתכנית מבטיחה מקדם, ואף שילם עבורו דמי ניהול גבוהים אך ביום הפרישה יקבע עבורו מקדם אותו יכל היה לקבל בתכניות חסכון זולות יותר.

מה מתכנן האוצר בשנת 2013?
החל מתום שנה זו, תיפסק מכירת הפוליסות בעלות מקדם הפרישה המובטח. האוצר מאשר לחברות הביטוח להמשיך ולשווק פוליסות בעלות מקדם מובטח רק למבוטחים מגיל 55 ומעלה, ובתנאי שמקדם הפרישה יתומחר בנפרד, בדומה לתמחור עלות אבדן כושר העבודה והריסק למקרה מוות. ובנוסף על חברות הביטוח להבטיח את המקדם בכל מסלולי הפרישה ולא רק במסלול המבטיח 240 קצבאות.

שלח לחבר
שתף

 

 

 

 

 

 
Google