הפוך לעמוד הבית
מכון התקנים הישראלי  מכון התקנים הישראלי
wfeo  World Federation
of Engineering Organizations
מנורה מבטחים פיננסים   מנורה מבטחים פיננסים
הבנק הבינלאומי הראשון  הבנק הבינלאומי

שערי
חליפין
שינוי אחרון: 1.12.2017
יחידות מטבעהשער
סל המטבעות
דולר3.488
אירו4.152
ליש"ט4.706
100 יין3.103

היבטי רישוי תקשורת
המרצה: מר משה גלילי, המשנה למנהל הכללי וסמנכ"ל בכיר לניהול ספקטרום ורישוי תדרים, משרד התקשורת

היבטי איכות הסביבה - היתרים
מרצה: פרופ' סטילאן גלברג, ראש ענף מניעת רעש וקרינה, המשרד לאיכות הסביבה

זווית הראיה הציבורית
מרצה: מר אבי דאבוש, רכז הפורום לסלולריות שפויה-שתי"ל

חוק הקרינה הבלתי מייננת התשס"ו 2005

המלצות ועדת מנכ"לים בנושא פריסת מתקני שידור סלולריים לפי תמ"א 36 א', נובמבר 2005
המשרד לאיכות הסביבה

"מודל מודיעין" לפריסה סלולרית חדשה
נעשתה בשיתוף תושבי מודיעין ובשיתוף 4 חברות הסלולר בשיטת Win-Win.

עדכונים בנושא הפריסה הסלולרית החדשה במודיעין
מר אלכס וינרב, סגן ראש עיריית מודיעין ומחזיק תיק איכות הסביבה


 

 

 

 

 

 
Google