שערי
חליפין
שינוי אחרון: 1.12.2017
יחידות מטבעהשער
סל המטבעות
דולר3.488
אירו4.152
ליש"ט4.706
100 יין3.103

חוזרי איגוד מקצועי 2006
חוזר א"מ 16-2006
פטור מחובת מכרז לעובדים שנקלטו לפני יותר משנתיים 20/11/06

חוזר א"מ 15-2006
פרישה מוקדמת במשרדים בשירות המדינה 20/11/06

חוזר א"מ - 14-2006
הכרזת סכסוך עבודה כללי בשירות המדינה 08/10/06

חוזר א"מ - 13-2006
חוק ההסדרים 2007 – גזירות 03/10/06

חוזר א"מ - 12-2006
ברכת היו"ר לחברים לרגל ראש השנה תשס"ז 13/09/06

חוזר א"מ - 11-2006
פיזור מוסדות הסתדרות המעו"ף – עמדת הסתדרות המהנדסים 12/09/06

חוזר א"מ - 10-2006
הסכם פיצוי השכר לחודש אוגוסט לכלל העובדים בשל המצב הביטחוני ששרר במקום העבודה או במקום המגורים
11/09/06

חוזר א"מ - 9-2006
- חוק הגנה על עובדים בשעת חירום, התשס"ו-2006
- נוסח הצהרת העובד על היעדרות מהעבודה בשל המצב הבטחוני
- חוזר מס הכנסה-פיצוי מס רכוש בגין נזק עקיף שנגרם בשל הלוחמה בצפון 09/08/06

חוזר א"מ - 8-2006
הסכם לתשלום שכר לכלל העובדים מ-12.07.2006 ועד 31.07.2006 על העדרות מהעבודה בשל המצב הביטחוני ששרר במקום העבודה או במקום המגורים 31/07/06

חוזר א"מ - 7-2006
תמצית פעולות ההסתדרות הנעשות להסדרת הסוגיות הקשורות לעולם העבודה בעת חירום שבה אנו נמצאים 27/07/06

חוזר א"מ - 6-2006
הכרזת סכסוך עבודה בסקטור הציבורי 12/07/06

חוזר א"מ - 5-2006
הארכת זכאות לדרגת פרישה בשירות הציבורי עד דצמבר 2006 09/07/06

חוזר א"מ - 4-2006
חובת שימוע בפיטורי עובד ובעת העברת עובד ממשרה למשרה 09/07/06

חוזר א"מ - 3-2006
הטבת מס עבור לימודי תואר אקדמי למהנדסים ואקדמאים 16/05/06

חוזר א"מ - 2-2006
חובת המעסיק לתת לעובד הזדמנות להתייחס לטופס הערכת עובד 16/02/06

חוזר א"מ - 1-2006
הגנת סעיף 4.1 להסכם מרץ 1999 המסדיר נושא חריגות השכר ברשויות המקומיות אינה חלה על תשלומים עתידיים 15/02/06 


Google