שערי
חליפין
שינוי אחרון: 1.12.2017
יחידות מטבעהשער
סל המטבעות
דולר3.488
אירו4.152
ליש"ט4.706
100 יין3.103

חוזרי איגוד מקצועי 2003
חוזר א"מ 27-2003
עדכון בנושא המאבק 03/12/03

חוזר א"מ 26-2003
חומר הסברה בנושא הרפורמה בפנסיה 16/11/03

חוזר א"מ 25-2003
כינון פדרציה בין ההסתדרויות הארציות של המהנדסים, הנדסאים וטכנאים ואקדמאים במח"ר 13/11/03

חוזר א"מ 24-2003
המאבק הנוכחי 06/11/03

חוזר א"מ 23-2003
עמדת הסתדרותנו לקראת המאבק הקרב 29/10/03

חוזר א"מ 21-2003
הכרזת סכסוך עבודה של כלל העובדים במשק 25/09/03

חוזר א"מ 20-2003
תקציר הגזרות הכלכליות שלב ב' - אישור סכסוך עבודה כללי במשק 13/08/03

חוזר א"מ 19-2003
חתימת הסכמים עם מרכז השלטון המקומי ו-3 הערים הגדולות 13/08/03

חוזר א"מ 18-2003
פיטורים רוחביים בשרות המדינה 05/08/03

חוזר א"מ 17-2003
פיטורים רוחביים בשרות המדינה 03/08/03

חוזר א"מ 16-2003
דיון בבית הדין האזורי לעבודה בנושא בקשתנו לאכוף מילוי דרישות השכלה בתקן מהנדסים ומהנדסים/מח"ר 02/07/03

חוזר א"מ 14-2003
תיקון עיוותים שמנעו זכאות לגמול השתלמות מהנדסים בשירות הציבורי שהועסקו בשכר כולל 28/05/03

חוזר א"מ 13-2003
התוכנית הכלכלית – סיכומים בדבר קיצוצים בשכר במגזר הציבורי 22/05/03

חוזר א"מ 12-2003
התפתחויות במו"מ 06/05/03

חוזר א"מ 11-2003
צווי ריתוק 01/05/03

חוזר א"מ 10-2003
הכרזת שביתה כללית במשק - יום רביעי 30.4.2003 29/04/03

חוזר א"מ 9-2003
כנס חירום של הוועדים האוטונומיים 06/04/03

חוזר א"מ 8-2003
הכרזת סכסוך עבודה ושביתה כללית במשק 30/03/03

חוזר א"מ 7-2003
החלטות כנס החירום המשותף 11/03/03

חוזר א"מ 6-2003
הפעלת צוות ההסתדרות במקום "מחזיק תיק" 04/03/03

חוזר א"מ - 5-2003
סכנה למעמד האוטונומי של הסתדרות המהנדסים ונציגיה במקומות העבודה 19/02/03

חוזר א"מ 4-2003
תוספת גילום - רכיב שכר לפנסיה תקציבית 17/02/03

חוזר א"מ 3-2003
הסתדרות המהנדסים המוסמך היחיד לקביעת שמות המפוטרים במסגרת צמצומים 29/01/03

חוזר א"מ 2-2003
מכרזים 23/01/03

חוזר א"מ 1-2003
ימי השתלמויות הנערכות ברשויות המקומיות 13/01/03 


Google