שערי
חליפין
שינוי אחרון: 1.12.2017
יחידות מטבעהשער
סל המטבעות
דולר3.488
אירו4.152
ליש"ט4.706
100 יין3.103

חוזרי איגוד מקצועי 2002
חוזר א"מ 30-2002
מכרזים בשירות המדינה 21/11/02

חוזר א"מ 29-2002
הסכם תוספת היוקר - נובמבר 2002 18/11/02

חוזר א"מ 28-2004
הנרשמים ללשכת המהנדסים בתקופה 1.11.2002 עד 31.12.2002 ייהנו מהנחה תמידית מיוחדת בשיעור של % 32.5 בפעולות הלשכה 17/11/02

חוזר א"מ 27-2002
דרגה אישית לבעלי תואר - וותק מקצועי 17/11/02

חוזר א"מ 26-2002
ניסיון להפריד בין מועדי תשלום תוספת יוקר 22/10/02

חוזר א"מ 24-2002
רק לנרשמים ללשכת המהנדסים עד 31.10.2002 - הנחה תמידית של % 40 13/10/02

חוזר א"מ 23-2002
דרגה אישיצ בשיר הוותק - לבעלי תואר שני ושלישי - בתקנות 10/10/02

חוזר א"מ 22-2002
פעולות ארגוניות 07/10/02

חוזר א"מ 21-2002
מעבר מפנסיה תקציבית לצוברת 11/09/02

חוזר א"מ 20-2002
סמכויות והמעמד האוטונומי של הסתדרות המהנדסים ונציגיה במקומות העבודה 25/08/02

חוזר א"מ 19-2002
כוכבית בלשכה - מהפיכה תפיסתית 07/08/02

חוזר א"מ 18-2002
קיום אסיפות הסברה והפסקת עבודה והשלכות המדיניות הכלכלית ל-2003 על העובדים בהסכמים הקיבוציים 07/08/02

חוזר א"מ 17-2002
בחירת מנהלי מחוזות בהסתדרות המהנדסים 04/08/02

חוזר א"מ 16-2002
הכרזת סכסוך עבודה 31/07/02

חוזר א"מ 15-2002
לשכת המהנדסים והאדריכלים - צרוף חברים 31/07/02

חוזר א"מ 13-2002
הוחזר שיתוף הפעולה בין הסתדרות המהנדסים לבין לשכת המהנדסים 29/07/02

חוזר א"מ 11-2002
מוסדות נבחרים להסתדרותנו 04/07/02

חוזר א"מ 10-2002
אחריות ועד עובדים לרשלנות בטיפול בנושא ביטוח עובדים - בש"א 117251/00 ועד עובדי אזור התיכון בבנק לאומי נ' שושנה לוי 23/06/02

חוזר א"מ 9-2002
הכרזת סכסוך עבודה 02/06/02

חוזר א"מ 8-2002
חוברת מידע קרן ידע הנדסי-אקדמי 23/05/02

חוזר א"מ 5-2002
מיסוי השימוש בטלפון סלולרי (נייד) 06/05/02

חוזר א"מ 4-2002
עיקרי זכויות העובדים - סכומים הפטורים מעיקול ושיעבוד לפי חוק הגנת השכר התשי"ח 1958 30/04/02

חוזר א"מ 3-2002
חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה) התשס"ב 2002 30/04/02

חוזר א"מ 2-2002
28/04/02

חוזר א"מ 1-2002
החזרה לעבודה בשירות התעסוקה - 5 מהנדסים 17/02/02 


Google