שערי
חליפין
שינוי אחרון: 1.12.2017
יחידות מטבעהשער
סל המטבעות
דולר3.488
אירו4.152
ליש"ט4.706
100 יין3.103

חוזרי איגוד מקצועי 2001
חוזר א"מ 24-2001
הכרזת סכסוך עבודה והודעה על שביתה - בסקטור הציבורי ובחברות הממשלתיות 10/12/01

חוזר א"מ 23-2001
ממשלת ישראל פוטרת ממכרז חלק ממשרות בשרות המדינה - בדוק האם אתה או חבריך זכאים לפטור 02/12/01

חוזר א"מ 22-2001
יישום בפועל של שינוי מעמד לעובדי מדינה עפ"י הקריטריונים בהחלטת הממשלה מספר כל9/ מיום 5.7.01 02/12/01

חוזר א"מ 20-2001
הסכם המעבר לפנסיה צוברת 22/11/01

חוזר א"מ 19-2001
פטור מחובת מכרז 09/09/01

חוזר א"מ 17-2001
הבהרות לעניין גמול השתלמות 09/07/01

חוזר א"מ 16-2001
הוראות ביצוע להסכם גמול השתלמות ב' מיום 13.06.2001 09/07/01

חוזר א"מ 14-2001
הודעת שינוי מבנה ארגוני 24/06/01

חוזר א"מ 13-2001
הסכם קיבוצי מיוחד 20/06/01

חוזר א"מ 12-2001
הזזת קריטריונים בתקן פתוח 19/06/01

חוזר א"מ 11-2001
הגדלת גמול השתלמות ב' 11/06/01

חוזר א"מ 9-2001
סעיף 93.124 בתקשי"ר - תיקו האישי של העובד 22/05/01

חוזר א"מ 8-2001
המשך מאבק עד ליישום הסכם השכר 26/03/01

חוזר א"מ 7-2001
השתלמויות ייעודיות 18/03/01

חוזר א"מ 2-2001
הזכות לפעילות ארגונית והגנה על חברי ועדים 04/01/01

חוזר א"מ 1-2001
פתיחה במאבק על הסכם השכר הארצי לשנים 1999-2000 02/01/01 


Google