שערי
חליפין
שינוי אחרון: 1.12.2017
יחידות מטבעהשער
סל המטבעות
דולר3.488
אירו4.152
ליש"ט4.706
100 יין3.103

חוזרי איגוד מקצועי 2008
חוזר א"מ - 11-2008
שמירה על העבודה המאורגנת 04/12/08

חוזר א"מ - 10-2008
מימוש זכות לבחירה ולייצוג אוטונומי - החלטת רשות השיפוט 20/07/08

חוזר א"מ - 9-2008
הסכם קיבוצי כללי להסדרת העקרונות וכללי ההתנהגות בנושא שימוש העובד במחשב המעסיק 14/07/08

חוזר א"מ - 8-2008
חוק הגנת השכר (תיקון מס' 24) התשס"ח 14/07/08

חוזר א"מ - 7-2008
תמצית הסכם שנחתם ב-17.4.08 09/07/08

חוזר א"מ - 6-2008
חוזר החשב הכללי במשרד האוצר מיום 10.6.08 בעניין הסדרת העסקת עובדי קבלן המועסקים במשרדי הממשלה 25/06/08

חוזר א"מ - 5-2008
הכרזת סכסוך עבודה במחאה על כוונת האוצר לבטל את הפטור ממס על קרנות השתלמות 12/06/08

חוזר א"מ - 4-2008
עדכון תקרת השכר לעניין דמי חבר ודמי טיפול מקצועי ארגוני 03/03/08

חוזר א"מ - 3-2008
הטבות לחיילי מילואים 28/02/08

חוזר א"מ - 2-2008
לימודים אקדמאים במסגרת המכללה לוועדי עובדים ולעובדים 11/02/08

חוזר א"מ - 1-2008
מדיניות פרישה מוקדמת לגמלאות משרדי ממשלה ויחידות סמך 23/01/08 


Google