הכנס הישראלי ה-31 להנדסת מכונות - ICME 2010
מלון דן פנורמה, תל-אביב
2 - 3 יוני 2010
(כ'-כ"א בסיוון, התש"ע)
The 31st Israeli Conference on Mechanical Engineering
Dan Panorama Hotel, Tel-Aviv, 2-3 June 2010

בעשור האחרון, ובמקביל לפריחתם של עולמות תוכן טכנולוגיים חדשים ומרתקים בתחומי הביולוגיה, הסביבה, החלל ואחרים, נראה כי חלק ניכר מהאתגרים המורכבים והקשים ביותר, נמצא בתחומי התוכן של ההנדסה המכאנית. כנסי הנדסת המכונות מהווים, באופן מסורתי, הזדמנות למפגש בין חוקרים ומהנדסים הבאים מתחומי תוכן שונים ובעלי עניין באתגרים ובכיוונים ההנדסיים הללו.

הכנס הישראלי ה-31 להנדסת מכונות - ICME 2010 מאורגן ע"י לשכת המהנדסים בשיתוף הטכניון, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב ואוניברסיטת ת"א ובתמיכת התעשייה הישראלית.
הכנס יעסוק במגוון רחב של סוגיות מדעיות וטכנולוגיות בתחומי ההנדסה המכאנית ונושאים קשורים, ממחקרים תיאורטיים ועד ליישומים תעשייתיים, ומעבודות עכשוויות למגמות עתידיות. הכנס יספק מקום מפגש למהנדסים וחוקרים באקדמיה, מוסדות מחקר ובתעשייה, העוסקים בנושאים אלו, יאפשר שיחה, החלפת דעות, הצגת אתגרים, רעיונות ופתרונות ויעודד שיתופי פעולה.
תערוכה מקצועית תתקיים במשולב עם הכנס.
 
The 31st Israeli Conference on Mechanical Engineering
Dan Panorama Hotel, Tel-Aviv, 2-3 June 2010

In the last decade, while new and exciting technologies emerge in the fields of biology, environment, space and others, it appears that some of the most difficult and complex challenges, are in the area of mechanical engineering. Mechanical Engineering Conferences provided, traditionally, a meeting place for researchers and engineers coming from different perspective and interested in these engineering challenges and directions
The 31st Conference on Mechanical Engineering-ICME-2010 will be held June 2-3, 2010 at the Convention Center of the Dan Panorama Hotel in Tel-Aviv
The Conference is organized by the AEAI (Association of Engineers, Architects and Graduates in Technological Sciences in Israel) in cooperation with the Technion, Ben-Gurion University and Tel Aviv University, and with the support of the Israeli industry
The conference will address a wide range of scientific and technological issues in the field of mechanical engineering and related topics, from theoretical studies to industrial applications and case studies, and from contemporary works to future trends, with special attention on issues important to Israeli industry. The conference will provide a meeting place for engineers and researchers in the academia, research institutes and industry dealing with these issues, enable exchange of opinions, presentation of challenges, ideas and solutions and encourage cooperation
A technical exhibition will be held in conjunction with the Conference

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מה חדש
הודעות


 


Google