מיקום הכינוס/Conference Location
 אתר המלון/Hotel Website
 מפת הגעה למלון
 הגעה למלון באוטובוס
 הסדרי חנייה


 


Google