מיקום הכינוס/Conference Location
 אתר המלון/Hotel Website
 מפת הגעה למלון/Map
 הגעה למלון באוטובוס/Bus
 הסדרי חנייה/Parking Arrangements


 


Google