כתבות אודות הכנס
תעודות הוקרה לשלושה פורצי דרך בתחום הנדסת המכונות בישראל
אגודת מהנדסי מכונות של לשכת המהנדסים העניקה במסגרת כנס הנדסת מכונות ICME2010 שהתקיים ב-1-2.6.10, שלוש תעודות הוקרה למהנדסי מכונות מצטיינים: פרופ' ישעיהו ירניצקי, פרופ' קנת פרייס ומהנדס יהודה ברוניצקי.

שימוש ברובוטים בצה"ל - כתבה בעקבות הרצאתו של תת-אלוף איתן אשל, ראש המחקר ופיתוח (מו''פ) במפא''ת
"חזון העליונות היבשתית הוא שליטה בכל מיתאר ותרחיש בשדה הקרב, תוך שרידות גבוהה של הלוחמים ויכולת קטלנית מדויקת ואפקטיבית, תוך שיתוף פעולה בין-זרועי על מנת להכריע את האוייב בשטחו. בשנים האחרונות מחייב חזון זה פיתוח מערכות לחימה מתוחכמות, בעלות יכולת אוטונומית, המופעלות במשולב עם מערכות לחימה מאויישות. במילים אחרות: הכוונה של צה''ל היא לפתח אבני בניין שישרתו מגוון של יישומים בתחומי הרובוטיקה'' - במילים אלו פתח תת-אלוף אשל את הרצאתו בכנס הנדסת המכונות ICME2010, שהתקיים ב-1-2.6.10. 


Google