שערי
חליפין
שינוי אחרון: 17.10.2017
יחידות מטבעהשער
סל המטבעות
דולר3.509
אירו4.129
ליש"ט4.629
100 יין3.129

יום עיון "מאפייני תכנון במפעלי תעשייה מהיבט של חשמל סטטי"

מצגות ההרצאות
תקן ישראלי מעודכן לטיפול בסיכוני חשמל סטטי בתעשייה
המרצה: איל צדוק, מהנדס יועץ לבקרת חשמל סטטי

שינוע קרוסין בצנרת ארוכה ובמהירות גדולה - ללא סיכון חשמל סטטי
המרצה: איל צדוק, מהנדס יועץ לבקרת חשמל סטטי

שיפור הבטיחות בצנטריפוגות
המרצה: דורון גודר, חב' טבע-טק בע"מ

ניטרול חשמל סטטי באמצעות אופטימיזציה של Conductive FRP
המרצה: איל צדוק, מהנדס יועץ לבקרת חשמל סטטי

השפעת לחות נמוכה על תפעול ותפוקה בייצור חומרים פירוטכניים
המרצה: יניב גלבוע, מנהל שטח הטעייה, תעשייה צבאית בע"מ

גורמי סיכון להתלקחות אש והשפעתם על תכנון בחברות הנדסה
המרצה: יוסי ובר, מהנדס יועץ, ובר הנדסת בטיחות בע"מ 


Google