הפוך לעמוד הבית
מכון התקנים הישראלי  מכון התקנים הישראלי
wfeo  World Federation
of Engineering Organizations
מנורה מבטחים פיננסים   מנורה מבטחים פיננסים
הבנק הבינלאומי הראשון  הבנק הבינלאומי

שערי
חליפין
שינוי אחרון: 1.12.2017
יחידות מטבעהשער
סל המטבעות
דולר3.488
אירו4.152
ליש"ט4.706
100 יין3.103

סקירת ההרצאה בנושא אחריות משפטית בבטיחות בעבודה
מאת: שירה רייז משולם

טלי שקד, עורכת דין והיועצת המשפטית של ארגון הממונים על הבטיחות בישראל, העבירה ביום רביעי ה-14.12.11 בבית המהנדס בתל-אביב, הרצאה מרתקת בנוגע לאחריות המשפטית בבטיחות בעבודה.

על מי מוטלת האחריות המשפטית בעצם?
אנחנו שומעים יותר ויותר על תאונות עבודה, לפחות פעם בשבוע אם לא יותר, והשאלה הנשאלת היא כשיש תאונות כאלו - על מי מוטלת האחריות המשפטית ? מי הם הגופים שאפשר להטיל עליהם את האחריות ? האם זה מנהל המפעל ? ממונה הבטיחות ? נאמן בטיחות וכדומה.
בית המשפט, על פי רוב, קובע שיש מספר אחראים לנזק ומנסה לחלק ביניהם את האחריות, בהתאם למקרה התביעה הספציפי.

אחריות מושגית ואחריות קונקרטית
בקביעת אחריות ראשית ביהמ"ש בודק קיומה של אחריות מושגית של המזיק כלפי הניזוק. לדוגמה - אם אדם עולה במדרגות בבניין בבעלות עיריית ת"א ומחליק, ברור שלעיריית ת"א יש אחריות מושגית כלפי אותו אדם מכיוון שהיא בעלת הקרקע. אם זו קיימת - ימשיך בית המשפט ויבדוק קיומה של אחריות קונקרטית, היינו, האם יש למזיק אחריות כלפי הניזוק באותו מקרה ספציפי בו דנים. במקרה של ההחלקה המתואר לעיל, ייבדק האם במקרה הנדון יש לעירייה חובת זהירות קונקרטית מול הנפגע, היינו, האם הרטיבות ו/או הטיפול ברטיבות הייתה באשמתה ו / או באחריותה של העיריה.

אחריות המעביד ואחריות העובד
החקיקה בנושא בטיחות מחלקת את האחריות בין המעביד לעובד - שניהם חייבים לנקוט אמצעי בטיחות שונים. חשוב לזכור שבית המשפט לא מאשים תמיד את המעביד. החקיקה מטילה חבות גם על המעביד וגם על העובד. בתי המשפט מטילים אחריות גם בהתאם למעורבות של המנהל, כלומר בית המשפט בודק עד כמה המנהל היה מעורה בנעשה בזמן האירוע. לפעמים המעסיק צריך להוכיח שהעבירה לא נעברה בידיעתו או בהסכמתו. עילות תביעה נגד מעסיק יכולות להיות בגין רשלנות של המעסיק או הפרת חובה חקוקה.

מה זאת רשלנות ?
הרשלנות נבחנת במבחן האדם הסביר. ביהמ"ש נעזר בחוות דעת של מומחים כדי לבדוק האם המזיק התנהג כאדם סביר. ביהמ"ש בודק מה היה מנהל סביר עושה? מה ממונה בטיחות סביר היה עושה וכדומה. ביהמ"ש גם יבדוק האם האדם הסביר היה נזהר יותר משנזהר המעסיק במקרה הנדון. מקרים שבהם המעביד יחויב באחריות אישית ביחס לנזק יכולים להיות קשורים לאי מתן הדרכה או מכשור לא תקין. במקרים אלו המעביד נושא באשמה מוסרית, למרות שנזק התרחש בפועל ע"י העובד.

יחסי מעביד וקבלן עצמאי
חובת הזהירות של המעסיק היא גם כלפי עובד רגיל וגם כלפי קבלן עצמאי כחלק מהחובה הכללית. יחסי שליחות אינם קיימים בין הקבלן העצמאי למזמין העבודה, ולא תיקבע אחריות שילוחית של המעביד כלפי מעשיו של הקבלן העצמאי. ביהמ"ש יוצא מנקודת הנחה שכאשר המעסיק מזמין קבלן עצמאי, הוא עושה זאת מכיוון שהוא אינו יודע את המלאכה, לכן הקבלן אחראי.
האחריות של המעסיק היא לוודא שהקבלן הוא קבלן מורשה עם כל התעודות הדרושות, עם ניסיון ועם המלצות. חשוב לציין כי קיימים מספר חריגים לחסינות המעסיק למעשיו של הקבלן העצמאי כדוגמא: מקרים בהם המעסיק מתערב בעבודת הקבלן העצמאי, המעסיק מאשר פעולה לא בטיחותית, וכמובן במקרה בו מדובר בעבודה בלתי חוקית. במקרים כאלו עלול המעסיק להימצא אחראי אף אם הנזק נגרם באשמתו של הקבלן העצמאי.

מומלץ להכין מראש מסמך ציפיות בין מזמין העבודה והקבלן העצמאי, ולערוך חוזה שמפרש וקובע באופן ברור מי האחראי במקרה של נזק. מומלץ כי הקבלן העצמאי יעסיק ממונה בטיחות משלו וידריך את עובדיו באופן עצמאי כך שימזער את אפשרויות התביעה כנגד מזמין העבודה במקרה של נזק.

אחריות העובד
ביהמ"ש אמנם מדקדק יותר עם המעביד, ונמנע מלהטיל רשלנות תורמת כבדה על עובדים, אולם גם העובד חייב לגלות תשומת לב וערנות לגורמי הסיכון הטמונים בעבודה בהתאם לטיבה ומהותה.

כל תביעה נמצאת בידיים של השופטים, והם יכולים לתת פסקי דין שונים גם במקרים שהם זהים לחלוטין. טווח שיקול הדעת של השופטים בתביעות ממין זה הוא רחב מאוד בעיקר בתחומים אפורים שאין בנוגע אליהם פסיקה ברורה.

בחקיקה נאסר על העובד לבצע פעולה במזיד, או פעולות שיכולות לסכן אותו והוא מחויב על פי חוק להשתמש בהתקני בטיחות. ביהמ"ש לא יאשים את העובד אלא אם כן ביהמ"ש השתכנע שהעובד לקח סיכון על עצמו. במקרים כאלו ביהמ"ש מבצע את מבחן האדם הסביר ובודק מהי מידת אשמתו של העובד.

המעביד צריך לנקוט באמצעים סבירים כדי למנוע מן העובד סכנות מיותרות ולהזהירו מסכנות שאותן ניתן לצפות מראש בהתאם לאופי מקום העבודה.

תביעות נגד ממונה הבטיחות
יש מקרים שממונה הבטיחות נתבע גם הוא, וישנם מקרים בהם ממונה הבטיחות נתבע כצד ג' על ידי מזמין העבודה/המעסיק וכדומה. כמובן שמקרים אלו נפוצים יותר כשמדובר בממונה בטיחות עצמאי שאינו עובד שכיר של המפעל. ככל שהמעסיק מגדיל לעשות, מקיים הרצאות, הדרכות ומארגן אמצעים פנים ארגוניים, כך הוא מוגן יותר. במקרה בו מנהל רואה מפגע הוא לא צריך להמתין לממונה הבטיחות, אלא לדווח ישר על המפגע.
חשוב מאוד לקיים כל פרט בהגדרת התפקיד של הממונה על הבטיחות, ויש לזכור כי קיימת הגדרה ברורה מהו תפקידו של הממונה על הבטיחות על פי חוק ארגון הפיקוח על העבודה (19 סעיפים).

פוליסת ביטוח לממוני בטיחות עצמאיים
רוב חברות הביטוח מסרבות לבטח את ממוני הבטיחות, למרות שאותן חברות ביטוח חוסכות הון עתק מעצם קיומם ועבודתם של יועצי בטיחות וממוני בטיחות. במצב דברים זה פחות ופחות אנשים ירצו לשמש בתפקיד ממונה בטיחות ויורגש מחסור.

כדאי לממונה הבטיחות לבקש מהמזמין לשלבו בתוך פוליסת הביטוח וחשוב לערוך רשימות בכתב ותיעוד מדויק של הפעולות שנעשות. חשוב להחתים את מזמין העבודה ואת העובדים על קבלת הנחיות והדרכות ולהגדיר במדויק בהסכם התקשרות את תחומי העבודה.

במקרה של תאונה חשוב שהממונה על הבטיחות יפנה מיד לקבלת ייעוץ משפטי ראשוני מידי מאיש מקצוע בטרם מסירת מידע לכל גורם מעורב.
שלח לחבר
שתף

 

 

 

 

 

 
Google