שערי
חליפין
שינוי אחרון: 1.12.2017
יחידות מטבעהשער
סל המטבעות
דולר3.488
אירו4.152
ליש"ט4.706
100 יין3.103

חוזרי איגוד מקצועי 2012
חוזר א"מ - 3-2012
22.05.2012 - בחירות 06/05/12

חוזר א"מ - 2-2012
הסכם בדבר הקצאת יתרת עלות % 0.3 כחלק מהסכם המסגרת מיום 17.4.08 13/03/12

חוזר א"מ - 1-2012
השתתפות ציבור המהנדסים במאבק 07/02/12 


Google