שערי
חליפין
שינוי אחרון: 1.12.2017
יחידות מטבעהשער
סל המטבעות
דולר3.488
אירו4.152
ליש"ט4.706
100 יין3.103

מעורבות מתקני הרמה בתאונות

מאת: רועי שני

בכ-60 תאונות עבודה המתרחשות בישראל בכל שנה ומסתיימות במוות - מעורבים כלי הרמה. עד כה לא נערך מחקר מקיף אשר בחן את הנושא, ומרבית הגורמים לתאונות נותרו עד לאחרונה עלומים. בשנת 2010 החל צוות חוקרים מ"הנדסה בגובה", בראשותו של אלון שמש, מחקר רטרוספקטיבי רחב היקף, במימון פעולה מונעת, אגף הפיקוח של משרד התמ"ת, במטרה לבודד את הסיבות והגורמים לתאונות, תוך ייצור תפישה מניעתית חדשה שתכלול עדכון תוכניות ההדרכה וההסמכה, הגבלת שימוש בכלים ובתהליכים מסוכנים, שיפור אמצעי הבטיחות וביסוס תקנים ונהלים נוספים לאלו הקיימים.

במסגרת המחקר, אשר ממצאיו טרם התפרסמו באופן רשמי, קיבלו החוקרים לידיהם כ-5000 תיקי חקירות של תאונות בהן מעורבות מכונות הרמה ושהתרחשו בישראל בין השנים 1990-2000. צוות החוקרים בחן בדקדקנות את תיקי החקירות, ועיבד סטטיסטית את המידע על פי חתכים ופילוחים שונים. להלן הממצאים העיקריים של המחקר, כפי שהוצגו ביום
העיון של לשכת המהנדסים בנושא לוגיסטיקה, הרמה ושינוע, אשר נערך בנמל אשדוד ב-31 בינואר, 2012.


פילוח תאונות לפי מגזרים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מפילוח התאונות לפי ענפי המשק עולה כי החלוקה בין בניה, תעשיה ומסחר ושירותים – הינה דומה.
יש לציין כי ברוב התאונות שהתרחשו בענף המסחר והשירותים היו מעורבות מלגזות, והתאונות לא נגמרו במקרי מוות. קבוצה גדולה נוספת של תאונות, 30%, התרחשו בענף הבניה, ו-25% בתעשייה.


פילוח תאונות לפי אופי הפגיעה

 

 

 

 

 

 ברוב רובן של התאונות שנחקרו הייתה פגיעה באדם. עם זאת, יש לציין כי בהרבה מקרים בהם התאונה גרמה נזק ברכוש בלבד, ולא לפגיעה באדם, התאונות אינן מדווחת לאגף הפיקוח.


פילוח תאונות לפי גורם התאונה 

 

 

 

 

 

 


גורם התאונות מספר אחת הינו הגורם האנושי, אולם כפי שמוצג בגרף גם שאר הגורמים אחראים בשיעורים לא מבוטלים. 21% מהתאונות סווגו תחת קטגוריית משימה, כאשר הכוונה היא לרמת ההתאמה של הכלי למשימה הספציפית בה ארעה התאונה. 15% מהתאונות התרחשו עקב ניהול כושל, והכוונה היא לגורם שבחר גם את המפעילים של המכונות וגם את המכונות עצמן. חמישית מהתאונות מתרחשות עקב כשל בציוד, ורק 2% מהתאונות קורות עקב תנאי סביבה, כמו רוח או מזג אוויר קשה.


פילוח תאונות לפי הסמכת המפעיל
 

 

 

 

 

 

פילוח זה בא לבחון עד כמה הסמכת מפעיל משפיעה על מניעת תאונות. הרציונל שעומד מאחורי פילוח זה נעוץ בכך שלצורך הסמכה עובר המפעיל הכשרה בהפעלת המכונה. נרמול התוצאות מראה כי קרוב ל-40% מהמקרים בהם נדרשה על פי חוק הסמכה, המפעיל לא החזיק בהסמכה למתקני הרמה.


פילוח תאונות לפי ותק עבודת המפעיל 

 

 

 

 

 

לוותק יש השפעה על מעורבות בתאונות. ככל שהמפעיל בעל ותק גדול יותר כך המעורבות שלו בתאונות קטנה יותר.


פילוח לפי מעורבות הכלים בתאונות


 

הגרף הנ"ל מנורמל לפי כמות הכלים שהיו בפועל בארץ בשנת 2000 ביחס למספר התאונות בהן היו הכלים מעורבים בשנה זו. הנתונים למעשה מצביעים על רמת הסיכון של הכלים להיות מעורבים בתאונות. מהממצאים עולה כי הכלי המסוכן ביותר הוא עגורן נייד. אחריו, משאבת הבטון, שאינה נחשבת למכונת הרמה, אולם בכוונת משרד העבודה להחיל בקרוב את נהלי כלי ההרמה גם על משאבות בטון.

סיכונים עיקריים של הכלים:

עגורני צריח - שדה ראיה חסום, תקשורת לקויה עם האתת, אתת שאינו מוסמך.
עגורנים ניידים - חוסר יציבות, התהפכות, התחשמלות.
עגורני גשר/שער - נפילה ודריסה של אנשי אחזקה.
עגורנים לטעינה עצמית - התחשמלות, נפילת מטען.
מלגזות - התהפכות, דריסה, הסתרת הדרך בזמן הנסיעה.
מעליות - טכנאים ועוזרים לא מיומנים, נפילה לפיר, הילכדות בפיר, גובל תחתון לא תקין.
מגבהים - נפילת רכבים, הילכדות גפיים, המחצות עובדים.
אביזרי הרמה - רצועות הרמה בלויות, הרמה עם חוטי ברזל, אביזרים מאולתרים.
משאבות בטון - סדקים ושברים, התהפכות, התחשמלות.

ממצאי מחקר חשוב זה מצביעים על כך כי הקפדה על נהלי עבודה ותחזוק הכלים, ביחד עם העמקת הידע הניתן למפעילים בבתי הספר, יצמצמו באופן משמעותי את שיעור התאונות הגובות חיי אדם. עוד עולה כי גורמים כמו: ותק בעבודה, תסקיר תקף של הכלים ותעודת הסמכה משפיעים גם הם על הישנות התאונות.

חוברת סיכום המחקר תופץ בקרוב על-ידי משרד התמ"ת בין בתי הספר השונים, הבודקים המוסמכים וממוני הבטיחות.


 

שלח לחבר
שתף


 


Google