שערי
חליפין
שינוי אחרון: 1.12.2017
יחידות מטבעהשער
סל המטבעות
דולר3.488
אירו4.152
ליש"ט4.706
100 יין3.103

חוזרי איגוד מקצועי 2013
חוזר א"מ - 11-2013
הקמת קופה לפעילות אוטונומית 27/11/13

חוזר א"מ - 10-2013
יישום הסכם עבודה ימי השתלמות בשכר 19/11/13

חוזר א"מ - 9-2013
החלטה תקדימית בנושא מתן זכות לעובדים בחוזה אישי להיבחר 01/10/13

חוזר א"מ - 8-2013
פסק דין תקדימי בנושא מתן תקציב עצמאי לועד המהנדסים במחוז צפון של חברת החשמל 11/09/13

חוזר א"מ - 7-2013
הטבת ביטוח בריאות ייחודית לחברי הארגונים ובני משפחותיהם 06/08/13

חוזר א"מ - 6-2013
הסכם להשתתפות עובדי השירות הציבורי בהתמודדות עם הגרעון בתקציב המדינה לשנים 2013-2014 26/06/13

חוזר א"מ - 4-2013
הבהרות ועדכונים בנוגע לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע"ג 2012 16/06/13

חוזר א"מ - 1-2013
הסכם שכר במגזר הציבורי לשנים 2009-2012 05/03/13 


Google