שערי
חליפין
שינוי אחרון: 1.12.2017
יחידות מטבעהשער
סל המטבעות
דולר3.488
אירו4.152
ליש"ט4.706
100 יין3.103

חוזרי איגוד מקצועי 2004
חוזר א"מ 25-2004
הסכם קיבוצי מ - 12.12.2004 13/12/04

חוזר א"מ 24-2004
החזר דמי ניהול לפורשים מהמגזר הציבורי ללא זכאות לקצבה מאוצר המדינה, למבוטחים בפנסיה תקציבית. 26/10/04

חוזר א"מ 22-2004
תודות והערכה מאת מר זיאד עאקל, יו"ר חדר מצב וצוותו, על הסיוע והתמיכה במאבק לזכות העובדים לשכר מלא במועדו תמורת עבודתו 12/10/04

חוזר א"מ 21-2004
הכרזת סכסוך עבודה כללי במשק
21/09/04

חוזר א"מ 20-2004
הכרזת סכסוך עבודה והודעה על שביתה בסקטור הציבורי, מרכז השלטון המקומי, שלוש הערים הגדולות וארגון המועצות האזוריות. 19/08/04

חוזר א"מ 19-2004
דו"ח ראשוני בנושא הגזרות הכלכליות 11/08/04

חוזר א"מ 18-2004
הכנת מאבק כנגד הגזרות הכלכליות המתוכננות 09/08/04

חוזר א"מ 17-2004
שירות יעוץ בנושאי ביטחון סוציאלי 29/07/04

חוזר א"מ 16-2004
מימוש זכויות הנדסיות - מהנדסים 24/05/04

חוזר א"מ 15-2004
איסוף נתונים של נפגעי העלאת גיל פרישה והסכמים קיבוציים בדבר פנסייה מוקדמת 24/05/04

חוזר א"מ 14-2004
עדכונים בעניין תקרת תוספת היוקר ובעניין גיל פרישה 22/04/04

חוזר א"מ 13-2004
תיקון החוק בנושא הפנסיה - הבהרה 20/04/04

חוזר א"מ 12-2004
זכויות עובדים בפשיטת רגל ופירוק תאגיד - הגדלת שיעורי הגימלה 07/03/04

חוזר א"מ - 10-2004
כתובות חדשות לדואר אלקטרוני של הסתדרות המהנדסים 10/02/04

חוזר א"מ 9-2004
עמדת הסתדרותנו במאבק 01/02/04

חוזר א"מ 8-2004
תוספות קבועות לתשלום גמלאות 21/01/04

חוזר א"מ 7-2004
תשואה של % 18.86 ריאלית נטו מצטברת לקרן השתלמות למהנדסים בע"מ בשנת 2003 21/01/04

חוזר א"מ 6-2004
נספחים להסכם בנושא עובדי המדינה מ-05.01.2004 20/01/04

חוזר א"מ 5-2004
מכתבים נילווים לסיכום דברים מיום 5 לינואר 2004 בנושא הפנסיה 19/01/04

חוזר א"מ 4-2004
הסכם קיבוצי מיום 05.01.2004 18/01/04

חוזר א"מ 3-2004
סיכום הדברים מיום 05.01.2004 13/01/04

חוזר א"מ 2-2004
פרטים אינפורמטיביים ראשונים להסכם שנחתם בין האוצר לבין ההסתדרות ב-05.01.2004 07/01/04

חוזר אמ" 1-2004
תשלום תוספת יוקר ינואר 2004 ותשלום דמי הבראה ומענק יובל בשירות הציבורי 08/01/04 


Google