שערי
חליפין
שינוי אחרון: 1.12.2017
יחידות מטבעהשער
סל המטבעות
דולר3.488
אירו4.152
ליש"ט4.706
100 יין3.103

חוזרי איגוד מקצועי 2005
חוזר א"מ - 8-2005
עדכון הגימלאות של המבוטחים בקרנות הפנסיה הוותיקות 07/12/05

חוזר א"מ 7-2005
עדכון תעריפי החזר הוצאות נסיעה בתפקיד 11/10/05

חוזר א"מ 6-2005
הסכם קיבוצי חדשני בחברה ממשלתית לדרכים המהווה תחליף להעסקה ע"פ חוזים אישיים 02/08/05

חוזר א"מ 5-2005
מעביד רשאי לעשות הבחנה בתנאי פרישה כשמתקיימים הבדלים ממשיים בין העובדים ובנסיבות הפיטורים. 16/05/05

חוזר א"מ 4-2005
שינוי מועדי "שנת עבודה" לעניין חוק חופשה שנתית 11/05/05

חוזר א"מ 3-2005
פנסיה באמצעות קרנות הפנסיה למי שפרשו בפרישה מוקדמת לפני 31.12.2003 10/05/05

חוזר א"מ 2-2005
מעביד לא רשאי לחייב עובד לעבור בדיקת פוליגרף 09/05/05

חוזר א"מ 1-2005
זכאות למענק יובל - תזכורת 10/04/05 


Google