שערי
חליפין
שינוי אחרון: 1.12.2017
יחידות מטבעהשער
סל המטבעות
דולר3.488
אירו4.152
ליש"ט4.706
100 יין3.103

מדריך לוועדים
 **מדריך לוועדים **
 1. תפקידי נציגות המהנדסים
 2. אבני דרך להצלחת הסכם עבודה
 3. אחריות הוועד - כבדה מאד
 4. עבודה בתוך/עם/ומול הוועד הכללי
 5. ועדים מעורבים של ההסתדרויות המקצועיות שבאוטונומיה
 6. עבודה מול מועצת הפועלים/האגף לאיגוד מקצועי
 7. עיקרי הסדרי האוטונומיה של הסתדרות המהנדסים
 8. תפקידים וכתובות בהסתדרות המהנדסים
 9. קרנות וקופות הסתדרות המהנדסים


 


Google