שערי
חליפין
שינוי אחרון: 1.12.2017
יחידות מטבעהשער
סל המטבעות
דולר3.488
אירו4.152
ליש"ט4.706
100 יין3.103

הסכמי שכר ארציים
לקריאת קבצי pdf דרושה תוכנת Acrobat Reader.
להורדת תוכנת Acrobat Reader בחינם
הקש כאן
 הקדמה להסכמי שכר ארציים
 הסכם מהנדסים באל-על מיום 6.7.16
 הסכם מסגרת ארצי מיום 18.4.16
 הסכם מיום 8.5.13 להשתתפות עובדי השירות הציבורי בהתמודדות עם הגרעון בתקציב המדינה לשנים 2013-2014
 הסכם מיום 7.3.12 בדבר הקצאת יתרת עלות % 0.3 כחלק מהסכם המסגרת מיום 17.4.08
 עדכון מועדים ושיעורי העלאת השכר במגזר הצבורי (הסכם מסגרת 12.1.11) בעקבות אישור ההסכם להעלאת שכר המינימום (מרץ 11)
 הסכם פדיון בעד ימי מחלה + סיכום עיקרי ההסכם-נחתם 12.1.11
 הסכם קיבוצי (מסגרת)-הסכם השכר במגזר הציבורי לשנים 2009-2012-נחתם 12.1.11
 הסכם קיבוצי מיוחד לעובדי החברה הלאומית לדרכים בישראל בע"מ - 6.12.10
 הסכם קיבוצי-תוספת שכר-% 4.7
 הסכם קיבוצי בעניין דחיית הפחתת דמי הבראה מיום 7.6.10
 ועדת מעקב שנחתמה ביום 17.6.09 (בהמשך להסכם המסגרת מיום 17.4.08)
 הסכם קיבוצי מיוחד בין חב' אלישרא מערכות אלקטרוניות בע"מ לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה-26.4.09
 הסכם קיבוצי כללי-מסדיר עקרונות,כללי התנהגות ואת זכות העובד לפרטיות במהלך השימוש במחשב המעסיק-25.6.08
 הסכם קיבוצי (מסגרת) - 17.4.2008
 הסכם לפתרון הלנת השכר ברשויות המקומיות ובמועצות הדתיות - 21.3.2007
 הסכם שכר עובדים במלחמה אוגוסט 2006-הסכם קיבוצי מיום 7.9.2006
 סיכום דברים מיום 27.7.06 בין הממשלה, לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים והסתדרות העובדים החדשה
 הסכם תנאי העסקה לעובדי החברה הלאומית לדרכים בישראל בע"מ-הסכם קיבוצי מיוחד 7.7.2005
 הסכם הפחתת שכר 12/2004
 עקרונות להבראת רשויות 11/2004
 הסכמי שכר 1/2004
 הסכמי שכר 2003
 תוספת יוקר 2002
 הסכם גמול ב' 6/2001
 הסכם שכר % 22 4/2001
 הסכם פנסיה 1/01
 הסכמי שכר % 3.6 1/01
 הסכם % 4.8, 1999
 הסכם מענק יובל 7/2000
 הסכם 1993 - 1996
 הסכם ימי השתלמות 1990
 פעילות במסגרת העבודה
 זיכרון דברים להקמת קרן ידע
 הסכם להקמת קרן יניר
 הסכמים מאתר משרד התמ"ת


 


Google