שערי
חליפין
שינוי אחרון: 1.12.2017
יחידות מטבעהשער
סל המטבעות
דולר3.488
אירו4.152
ליש"ט4.706
100 יין3.103

הסכמי שכר 2003-הסכם קיצוץ, דחייה והפחתת שכר

הסכמי שכר 2003 - פיטורים רוחביים בשירות המדינה - פיטורים במשרדי ממשלה 2003/4

חוזר נש"מ - פיטורים שלא מרצון (2003)

הסכמי שכר 2003 - הסכמים בשלטון המקומי ובערים הגדולות - פיטורים רוחביים והבראה

נספח תנאי פרישה בשלטון המקומי לפי תנאי 1997

הסכמי שכר 2003 - הסכמים בשלטון המקומי ובערים הגדולות - קופות גמל אישיות

הסכמי שכר 2003 - הסכמים בשלטון המקומי ובערים הגדולות - תוספת שכר לבלתי ייחודיים 


Google